dellamore - ne tik kokybiškai, o iš visos ❤️

Sąlygos ir taisyklės

Prekės ženklą „dellamore“ atstovaujančios įmonės MB „JUDAVA“ prekių ir paslaugų teikimo taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo nuostatomis, taip pat vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

  1. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PRISTATYMAS

1.1. MB „Judava“ įsipareigoja Pirkėjui, prieš sudarant sutartį, suteikti būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes;

1.2. MB „Judava“ iki prekių užsakymo įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui apžiūrėti prekę, patikrinti, kaip ji veikia, arba pademonstruoti, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį ar sudaromos sutarties rūšį;

1.3. Pirkėjams suteikiama galimybė atsiimti užsakytas prekes bet kuriame MB „Judava“ padalinyje;

1.4. MB „Judava“ gali pasiūlyti prekių pristatymo į namus paslaugą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pristatymo kaina nustatoma atsižvelgiant į Pirkėjo nurodomą pristatymo adresą;

1.5. Pirkėjai, užsakydami prekių pristatymą į namus, įsipareigoja MB „Judava“ nurodyti tikslų prekių pristatymą adresą bei Pirkėjo kontaktinius duomenis. Už prekių pristatymo bei kontaktinių duomenų teisingumą, taip pat galimus Pirkėjo ar MB „Judava“ nuostolius, atsiradusius dėl neteisingų duomenų pateikimo, atsako Pirkėjas;

1.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjui pasirašius važtaraštį ar kitą prekės priėmimo-perdavimo dokumentą patvirtinama, kad prekė yra perduota (pristatyta) tinkamai;

1.7. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjus siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti siuntos važtaraštyje ar kitame prekės priėmimo-perdavimo dokumente. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštį ar kitą prekės priėmimo-perdavimo dokumentą be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga ir be pažeidimų.

  1. KOKYBĖS GARANTIJA

2.1. MB „Judava” garantuoja, kad parduodamų prekių kokybė atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus, taip pat Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungos nustatytus standartus ir technines sąlygas;

2.2. MB „Judava“ įsipareigoja Pirkėjui grąžinti sumokėtą prekės ar paslaugos kainą, pakeisti, sutaisyti prekę ar kitaip pašalinti prekės ar paslaugos trūkumus, kai prekė ar paslauga neatitinka garantijos dokumente ar reklamoje, pateikiamoje sudarant sutartį ar iki jos sudarymo, numatytų kokybės sąlygų ar reikalavimų;

2.3. Pirkėjas reikalavimus dėl nemokamo garantinio aptarnavimo, kai prekių trūkumai atsirado dėl gamintojo kaltės, gali pareikšti per du metus;

2.4. Garantinio aptarnavimo paslaugos teikiamos Pirkėjui pateikus MB „Judava“ išduotą garantinę pažymą ar prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Nemokamo garantinio aptarnavimo paslaugos neteikiamos jeigu prekių kokybė buvo pažeista dėl Pirkėjo kaltės, preke naudojantis ne pagal paskirtį ar nesilaikant naudojimo instrukcijos.

  1. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

3.1. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui, reikalauti pakeisti nusipirktą prekę analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo preke. Jeigu keičiant prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su MB „Judava“ privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. MB „Judava“ neturint pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtą kainą. Tačiau tinkamos kokybės prekės, matuojamos prekės, kurios Pirkėjo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai nėra keičiamos ir nėra grąžinamos. MB „Judava“ neprisiima atsakomybės už Pirkėjų savarankiškai pateiktus matmenis, matavimo duomenis, pateikiant prekių užsakymus;

3.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti su MB „Judava“ sudarytos nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties. Tačiau Pirkėjas neturi teisės atisakyti su MB „Judava“ sudarytos nuotolinės ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

3.3. Pirkėjo reikalavimas pakeisti ar grąžinti prekes, pateiktas atsižvelgiant į Taisyklių 3.1., 3.2. punktuose nustatytus ribojimus, tenkinamas tik jeigu prekės nebuvo naudojamos, nesugadintos, yra išsaugotos jų vartojamosios savybės bei prekės yra nepraradusios prekinės išvaizdos;

3.4. Pirkėjas, siekdamas pasinaudoti teise pakeisti ar grąžinti prekę, privalo pateikti MB „Judava“ rašytinį prašymą bet kuriame MB „Judava“ padalinyje arba el. paštu info@dellamore.lt

4. GAMINIŲ KAINA

Tiksli gaminių kaina nustatoma pagal kliento užsakymą, atlikus individualius matavimus. Mažesnio nei 1 kv. m. (vieno kvadratinio metro) dydžio bendro ploto užsakomiems gaminiams yra taikoma minimalios kainos taisyklė – tai reiškia, kad kai bendras užsakyto gaminio plotas yra mažesnis negu 1 kv. m. (vienas kvadratinis metras), klientas įsipareigoja apmokėti pilną 1 kv. m. (vieno kvadratinio metro) gaminio kainą.

5. GAMINIŲ PRISTATYMAS

Užsakytus gaminius galite atsiimti Vilniuje.
MB „JUDAVA”, siekdama patenkinti visus klientų interesus teikia plataus profilio paslaugas. Be kita ko, pagal atskirą susitarimą su klientu gali pasiūlyti prekių pristatymo į namus paslaugą tiek, įsigijant gaminius su montavimo, tiek be montavimo paslaugų visoje Lietuvoje. Gaminių pristatymo kainos, apskaičiuojamos individualiai pagal kliento reziduojamą vietą.
Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
Pasirašydami sąskaitą faktūrą ar kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą jūs patvirtinate, jog prekė yra nauja, nėra transportavimo ar kitokių mechaninių pažeidimų. Todėl kiekvieną kartą gavę prekes, apžiūrėkite, ar pakuotė nepažeista, ar nesimato kitokių mechaninių ar jums įtartinų pažeidimų.

6. GAMINIŲ YPATUMAI, KURIE LAIKOMI NORMALIOMIS JO SAVYBĖMIS

Gaminių kataloguose ir/ar internetiniame puslapyje vaizduojamų gaminių atspalvis, raštas ar kiti panašūs parametrai gali neatitikti realaus gaminių atspalvio, rašto ar kitų panašių parametrų ir tai nelaikoma gaminio defektu. 

Nežymus spalvos blukimas Skirtingas blukimas tiesiogiai saulės apšviestose / neapšviestose gaminio vietoseAudiniai (roletų, vertikalių žaliuzių) gaminami partijomis. Kiekvienos partijos audinio atspalvis gali šiek tiek skirtis, vienoms audinių rūšims šie skirtumai didesni, kitoms – mažesni. Todėl gaminyje esančio audinio atspalvis gali skirtis nuo kataloge esančio audinio, skirtingu metu užsakytų audinių atspalviai gali taip pat skirtis tarpusavyje (nes skirsis audinio partijos). Norint, kad keliuose gaminiuose esančių audinių atspalvis būtų identiškas, būtina tuos gaminius užsakyti vienu metu ir nurodyti, kad gaminiai bus montuojami vienas šalia kito. Tokiu atveju gaminiams bus naudojamas tos pačios gamybos partijos audinys. 

Užsakius gaminius skirtingu laiku, arba užsakius vienu metu, tačiau nenurodžius, kad gaminai bus sumontuoti vienas šalia kito, audinio partija, tad ir audinio atspalvis gali skirtis ir tai normali jo savybė. Roleto audinio nepilnas išsitiesinimas prieš tai jį laikius dalinai išvyniotą (mechaninė atmintis) Audinio rašto geometrijos bei simetrijos pilno sutapimo su gaminio kraštais nebuvimas. 

Audinių nežymus ištįsimas, bangavimas dėl eksploatacijos metu patiriamo streso (įtempimo, šiluminio poveikio, UV spindulių, drėgmės ir pan.) Dažytų tos pačios spalvos metalinių / plastmasinių detaliu atspalvių skirtumas (nežymus – jei RAL sutampa, žymus – jei RAL skiriasi) 

Medinių žaliuzių nežymus lamelių, apatinių profilių, viršutinio profilio apdailų, valdymo lazdelių atspalvių ir faktūrų skirtumas. Medinių žaliuzių medinių komponentų smulkūs mechaniniai defektai, nepastebimi iš 1m atstumo. Medinių žaliuzių smulkių mechaninių defektų uždažymas suderinta spalva. Medinių žaliuzių medinių elementų nupjautų galų uždažymas suderinta spalva. Plastikinių žaliuzių medinių elementų nupjautų galų porėtumas (matoma atvira vidinė struktūra). Judančių, besitrinančių elementų natūralus mechaninis dėvėjimasis dėl eksploatacijos.